8 tips for mer effektiv innholdsproduksjon

8 tips for mer effektiv innholdsproduksjon

Etter flere år som fagjournalist og leverandør av innholdsmarkedsføring har jeg notert meg en del utfordringer overfor oppdragsgivere. Dette er mitt lille bidrag for å gjøre innholdsproduksjon enklere og mer effektiv. 1. Tenk langsiktig Tenk på hvilke overordnede tema du ønsker å formidle og vær tydelig på hva du ønsker å oppnå med innholdet. 2. […]

Kunstig intelligens og journalistikkens fremtid

Kunstig intelligens og journalistikkens fremtid

– Det var ingen som trodde det skulle bli så ille, sa typografen. – Internett er en døgnflue, sa redaktøren. – Opphavsrett er eiendomsrett, sa juristen. Alle tok feil.  At den journalistiske profesjon automatiseres og innholdsproduksjon effektiviseres er en naturlig følge av digitaliseringen. At den kreative klasse utfordres av dette, stemmer ikke: God tekst fremmer et […]

Seks utfordringer for god content marketing

Seks utfordringer for god content marketing

Produksjon av innholdsmarkedsføring innebærer ofte flere parter med ulik oppfatning av hva en god tekst er. Dette kan føre til at en god tekst mister sine kvaliteter i et forsøk på å tilfredsstille ulike interesser. Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, skriver følgende om disse utfordringene i Dagens Næringsliv: Forankring og kvalitetssikring: I mange organisasjoner, særlig de litt større, […]

Skriveregler, skrivekunst og innholdsmarkedsføring

Skriveregler, skrivekunst og innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring, eller content marketing, skal verken forringe kvaliteten på journalistfaget eller føre leseren bak lyset. I stedet skal innholdet bygge troverdighet og vise åpenhet om det kommersielle motivet. Content marketing (heretter content) handler om å skape gode historier. Som annen journalistikk er content avhengig av et klart språk og korrekt grammatikk. I tillegg skal content […]

Forskningsformidling og faglig innholdsmarkedsføring

Forskningsformidling og faglig innholdsmarkedsføring

Forskningsinstitusjoner og kommersielle teknologiske aktører har et økende behov for faglig kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder. Popularisering og forskningsformidling er derfor en forutsetning for god markedskommunikasjon. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora definerer forskningsformidling som: … å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger (vitenskapens ethos) fra spesialiserte forskningsfelt til personer utenfor feltet («popularisering»), inklusive bidrag […]

Innholdsmarkedsføring – konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis

Innholdsmarkedsføring – konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis

I boken “Innholdsmarkedsføring – konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis” ønsker Jens Barland, Tor Bang, Arne Krokan, Monica Viken å belyse det mangefasetterte begrepet innholdsmarkedsføring. Innledningsvis beskriver boken hvordan ny teknologi har endret inntektsgrunnlaget for eksisterende publisister. Kort fortalt er tradisjonelle aviser og annonseselgere erstattet av blogger og automatiserte annonse-børser. Dette har skapt et press mot […]

Tips for effektiv innholdsmarkedsføring og blogging

Tips for effektiv innholdsmarkedsføring og blogging

Innholdsmarkedsføring har en lang og spennende historie. Det er først i møte med nye digitale tjenester, blogger og sosiale medier at innholdsmarkedsføring gir optimal effekt. Jeg har sett på hvordan du kan gjøre innholdsmarkedsføring bedre og mer treffsikker. Innholdsmarkedsføring handler om å gi kunder merverdi i form av nyttig informasjon eller underholdene lesestoff relatert til […]