8 tips for mer effektiv innholdsproduksjon

Etter flere år som fagjournalist og leverandør av innholdsmarkedsføring har jeg notert meg en del utfordringer overfor oppdragsgivere. Dette er mitt lille bidrag for å gjøre innholdsproduksjon enklere og mer effektiv.

1. Tenk langsiktig

Tenk på hvilke overordnede tema du ønsker å formidle og vær tydelig på hva du ønsker å oppnå med innholdet.

2. Bli enig om problemstilling

Etter at overordnede tema er bestemt må hver artikkel defineres etter tema, eksempelvis ny teknologi, nye prosjekter, nye produkter eller annet som er interessant for mulige kunder eller markedet generelt.

3. Bli enig om vinkling

Vinkling av saken handler om valg av perspektiv og hva du ønsker å formidle. Definer en utfordring og beskriv en løsning – hva er problemet, hvilke parter er involvert og hvilke løsninger finnes?

4. Bli enig om kilder

Som journalist er jeg avhengig av avklarte kilder og kontaktinformasjon. Kildene må informeres på forhånd om at de vil bli kontaktet av en journalist, og hva som er tema for intervjuet. Jeg avtaler foto og annet direkte med kilden.

5. Lag en serie artikler

For å skape kontinuitet i innholdet kan det være en fordel med en serie av artikler. Dette kan være et sett på tre til fem artikler som omhandler samme tematikk, men med ulike kilder og vinkling.

6. Skap en struktur for samarbeidet

Produksjonen av en artikkel kan ta alt fra et par dager til en uke. Som leverandør av innhold er jeg avhengig av at kilder svarer og tilgang på relevant bakgrunnsinformasjon. Sørg derfor for å svare på spørsmål som kan oppstå under produksjonen. Avtal prosjektstyringsverktøy og regelmessige telefonmøter.

7. Tenk relevant innhold

Som ansatt i en bedrift med ansvar for innholdsproduksjon og innholdsmarkedsføring får man ofte tunnelsyn av egen virksomhet. Tenk på hva som kan være interessant og nyttig å vite for andre utenfor bedriften. Les andres innhold og hold deg oppdatert på hva andre i samme bransje skriver om.

8. Bli enig om publisering

Er det behov for en deadline for å treffe andre aktuelle arrangement, lanseringer, eller annet som skjer på en spesiell dato? Avtal slike detaljer på forhånd.

Fortsatt interessert i innholdsproduksjon? Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan samarbeide om redaksjonelt innhold eller content marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *