Kunstig intelligens for journalistikk og innholdsproduksjon

Alle som jobber profesjonelt med tekst og innhold vet at gode verktøy er en forutsetning for å kunne levere høy kvalitet over tid. Med lanseringen av ChatGPT og andre verktøy basert på maskinlæring har det oppstått nye muligheter for tekst- og innholdsproduksjon.

Her følger en oversikt over hvordan du kan bruke kunstig intelligens til å jobbe mer effektivt som journalist og innholdsprodusent.

Bilde generert med Microsoft Bing Image Creator / Copilot.

Generative chatbots (tekst til tekst / tekst til kode)

ChatGPT fra OpenAI er en chatbot alle som ikke bor under en stein har hørt om nå. Tjenesten er basert på en LLM (Large Language Model) som er oppdatert og spesialisert i mange versjoner. ChatGPT og andre chatbots bruker NLP (Natural Language Processing) på et datasett, et korpus av tekst og metadata, for å kunne svare på dine spørsmål. Foreløpig er versjon 3.5 gratis, mens versjon 4 (GPT-4) koster noen hundrelapper og gir tilgang på APIer.

Tjenesten kan brukes til idemyldring, research, korrekturlesing, forslag til overskrifter basert på brødtekst, oppsummering av artikler og veldig mye annet.

Et forslag til syntaks med rolle- og oppgavebeskrivelser for ChatGPT; «Act a a (ROLE)», create a (TASK), show as (FORMAT) fra Twitter.

Bing Chat er en chatbot fra Microsoft som nå er integrert i nettleseren Edge. Tjenesten tillater spørring mot aktiv nettside og kan oppsummere PDFer. Nyttig om man ikke har tid til å lese en lang teknisk artikkel. Bing Chat brukes på samme måte som ChatGPT, men kan i tillegg lage AI-genererte bilder.

Bildet er lagd med Stable Diffusion Automatic1111

Google Bard er en chatbot foreløpig bare tilgjengelig i USA og England. Ser ut som mye av det samme som ChatGPT og Bing Chat. I tillegg finnes det en rekke AI-tjenester rettet mot journalister, tekstforfattere og SEO-eksperter.

AutoGPT er en chatbot for de mer avanserte. Her kan du definere oppgaver som løses iterativt i flere prosesser på nett. Tjenesten er foreløpig veldig beta, men har potensialet til å endre måten vi utvikler programvare og gjennomfører ulike oppgaver på internett.

GitHub Copilot er en av flere digitale assistenter for programmering. Tjenesten kan brukes til å lage programmer for datamining og datajournalistikk. Se også Microsoft 365 Copilot og Amazon AWS AI services.

gpt4all er en open source chatbot som kan installeres lokalt. Nyttig verktøy om du liker å stjele biler, bygge atombomber eller trenger en oppskrift på middag med truede dyrearter. Se også RedPajama.

Bruksområder:

 • Finner informasjon om et bestemt emne, svarer på spørsmål og gir forslag til relevante kilder.
 • Skriver oppsummeringer av de siste nyhetene på en bestemt tidsperiode eller innenfor et bestemt emneområde.
 • Gir svar på spørsmål om et bestemt emne eller gi synspunkter og meninger fra forskjellige perspektiver.
 • Hjelper med å identifisere feil og unøyaktigheter i en artikkel.
 • Forhåndsviser en artikler med forslag til overskrift, undertekst og ingress.
 • Gjennomfører søkeordsøksanalyse og teknisk bistand med SEO.
 • Bistår med produksjon av programvare og feilretting av kode.

Generative bildeverktøy (tekst til bilde / tekst til video)

Bildet er lagd med Stable Diffusion Automatic1111

DALL-E 2 fra OpenAI var sammen med MidJourney de første gratis bildegeneratorene på nett. Begge er nå betalingstjenester med begrenset gratis tilgang. Tjenestene kan brukes til å lage bokomslag, illustrasjonsbilder, manipulere eksisterende bilder eller til å få ideer til fiktive karakterer.

Stable Diffusion er en open source LDM (latent diffusion model) som kan installeres lokalt med en rekke spesialiserte bildemodeller, se CivitAI. En lokal installasjon av Stable Diffusion med Automatic 1111 byr i tillegg på avanserte funksjoner for bilderedigering og bildeanalyse.

Adobe Firefly er en bildegenerator basert på samme modell tilpasset Adobe-universet og kan brukes til å lage illustrasjonsbilder som tidligere krevde høy kompetanse innen grafisk design.

Runway lager videosnutter basert på tekst. Det finnes flere lignende verktøy som kan brukes til å lage videosnutter og bilder på ulike plattformer.

Se også NeRF (Neural Radiance Fields) og 2D til video / video til 3D med Luma AI.

Bruksområder:

 • Lager grafikk og illustrasjoner for å gjøre artikler mer attraktive og informative.
 • Skaper infografikk som visualiserer data og statistikk på en kreativ måte.
 • Designer figurer og karakterer som kan brukes i fiktive artikler eller satire.
 • Tegner karikaturer av personer som er omtalt i nyhetsrapporter eller artikler.
 • Rekonstruerer og visualiserer av scener fra hendelser som er omtalt i media.
 • Visualiserer fremtidige hendelser, planlagte bygninger eller infrastrukturprosjekter.
 • Skaper video og animasjon som kan brukes i artikler og presentasjoner.
 • Utvikle nye logoer og grafiske elementer.
 • Skape design, bokomslag eller emballasje for produkter.

Fiktiv trailer for Star Wars-film av Wes Anderson lagd med Runway:

Taleverktøy (tale til tekst / tekst til tale)

Whisper fra OpenAI transkriberer tale til tekst og kan installeres lokalt. Foreløpig ikke bra nok for norske dialekter og teknisk avanserte tema.

VALL-E fra Microsoft og ElevenLabs er verktøy som produserer tale basert på tekst, som igjen er basert på opptak av en stemme. Det finnes en rekke slike verktøy som kan brukes til produksjon av lydbøker eller opplesing av artikler, men også telefonsvindel og sosial manipulasjon.

Andre verktøy

Character.ai er en LLM for bygging av karakterer. Dette er et morsomt verktøy for de som skriver skjønnlitteratur eller bare ønsker å utforske ulike karakterer.

Notion er en prosjektstyringsplattform som bruker maskinlæring og LLM for å hjelpe med arbeidsflyt og gjennomføring av oppgaver. En slags assistent for kreative prosjekter.

 • Prosjektstøtte.
 • Transkribering.
 • Oversettelse.

Oppsummering

Kunstig intelligens er et vidt begrep, men maskinlæring og store språkmodeller er grunnlaget for konkrete verktøy som kan brukes til å gjøre hverdagen enklere.

Bruk av AI-verktøy for å effektivisere arbeidsflyt er en forutsetning for å være konkurransedyktig i årene som kommer. Som journalister og innholdsprodusenter må vi lære å bruke verktøyene og samtidig bevare vår faglige integritet.

«The measure of intelligence is the ability to change» – Albert Einstein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *