Forskningsformidling og faglig innholdsmarkedsføring

Forskningsformidling og faglig innholdsmarkedsføring

Forskningsinstitusjoner og kommersielle teknologiske aktører har et økende behov for faglig kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder. Popularisering og forskningsformidling er derfor en forutsetning for god markedskommunikasjon. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora definerer forskningsformidling som: … å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger (vitenskapens ethos) fra spesialiserte forskningsfelt til personer utenfor feltet («popularisering»), inklusive bidrag […]