Skriveregler, skrivekunst og innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring, eller content marketing, skal verken forringe kvaliteten på journalistfaget eller føre leseren bak lyset. I stedet skal innholdet bygge troverdighet og vise åpenhet om det kommersielle motivet.

Content marketing (heretter content) handler om å skape gode historier. Som annen journalistikk er content avhengig av et klart språk og korrekt grammatikk. I tillegg skal content fungerer like godt som en pressemelding, et blogginnlegg eller som et kjøpt innlegg på andres flater.

Selv om arbeidsmetodene kan være annerledes enn tradisjonell journalistikk er kvalitetskravene de samme. I dette innlegget ønsker jeg å belyse ulike bøker som er interessante for den kvalitetsbevisste innholdsmarkedsfører.

Skriveregler for perfeksjonisten

«Skriveregler» av Finn-Erik Vinje er en referansebok for norsk tegnsetting og grammatikk. Boken, som gir tydelige føringer for kvalitet, ble første gang utgitt i 1972 og er nå ute i niende utgave. Boken er i tillegg godkjent av Språkrådet og hviler på en autoritet som mange kaller «Vinje-standarden».

Til tross for at boken er pensumlitteratur (Vg1-Vg3) og kan oppleves som knistrende tørr, er den en gullgruve av språkkunnskap. Godt språk kan sammenlignes med god programmering hvor teksten har en syntaks og funksjon på samme måte som et dataprogram. For å optimalisere funksjonen må syntaksen beherskes og utføres med stor presisjon. På samme måte som en lærebok i programmering er «Skriveregler» en oppskriftsbok for korrekt språk.

Boken gir oversikt over kommaregler, regler for anførselstegn, særskrivning og alt annet av regler for tegnsetting. Boken inneholder også en nyttig oversikt over tastekombinasjoner for spesialtegn i Word. For språknerder kan boken lese perm til perm, for andre kan den være et kompakt oppslagsverk om man tviler på korrekt tegnsetting.

Fra tegnsetting til skrivekunst

For å bli en god skribent, uavhengig av genre eller flate, må man lese og skrive mye. En god skribent sitter på skulderen til kjemper og må beherske språket uavhengig av genre, lengde eller flate.

Heldigvis er det skrevet mange bøker om god skrivestil gjennom årene. Siden språket alltid er i endring blir slike bøker etter hvert udaterte. En moderne klassiker innen genren er «The Sense of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century» av Steven Pinker.

Boken er et faglitterært mesterverk om kunsten å skrive og belyser mange sentrale tema. Et sentralt begrep innen litteratur er «leserkontrakten» som Pinker forklarer på denne elegante måten:

“Classic writing, with its assumption of equality between writer and reader, makes the reader feel like a genius. Bad writing makes the reader feel like a dunce.”

Oppslagsverk for skribenter

For å produsere spennende og nyanserte tekster kreves gode oppslagsverk og referanseverktøy. Oppslagsverk som Den store norske synonymordboka (online) og Norsk etymologisk ordbok er praktiske verktøy i arbeidet med å skape et variert og innholdsrikt språk. Slike bøker er ikke ment til å samle støv i bokhyllen, men bør være lett tilgjengelige ved behov. Språkrådet har også en god oversikt over ulike språklige ressurser på nett.

Content er lagarbeid

Effektivt content krever ikke bare korrekt tegnsetting og godt språk, men også kunder som forstår faget. Faglig forståelse hos kundene kan ofte oppleves som en utfordring da mange ikke forstår begrepet og hvordan man produserer godt innhold.

Jeg vil i senere blogginnlegg beskrive hvordan man utvikler godt content i en strategisk dialog med kunden.

 

###

 

10 språkvettregler

 1. Det er ingen skam å sette punktum.
  En lesevennlig periode har sjelden mer enn 22-25 ord.
 2. Har du flere ting på hjertet, så si én ting om gangen.
  Prøv ikke å si to ting samtidig. Server momentene porsjonsvis, og avslutt gjerne setningen før du begynner på en ny.
 3. Vær høflig mot leseren.
  Tenk på leseren når du skriver, og velg ord som du vet han forstår. Må du bruke et vanskelig ord, skal du huske på at det ikke er forbudt å forklare det.
 4. Bli ikke smittet av substantivsjuken.
  Skriv ikke: Kari foretar innhøsting av epler når du like gjerne kan skrive: Kari høster (inn) epler.
 5. Vær gjerne høyrevridd når du skriver.
  Sørg for at (hoved)verbet kommer langt ut til venstre i setningen, og spre resten av setningsinnholdet ut til høyre.
 6. Du skal ikke pynte deg med ord.
  Motstå fristelsen til å bruke fremmedord, moteord eller vitenskapelig klingende «påfugl-ord».
 7. Vær ikke redd for den konkrete uttrykksmåten.
  Mener du spade, så skriv spade ikke arbeidsredskap.
 8. Sløs ikke med ord og bokstaver.
  En kort uttrykksmåte er i regelen bedre enn en lang. Skriv ikke: Idrettslaget er en trivselsfremmende faktor i relasjon til lokalmiljøet når du like gjerne kan skrive: Idrettslaget skaper trivsel i bygda.
 9. Vær ikke redd for det personlige tonefallet. Personord som du, De, dere, jeg, vi er tillatt i skrift også.
 10. Bruk ørekontrollen.
  Venn deg til å lese høyt for deg selv det du har skrevet. Det kan hjelpe deg til å sile bort de mest papirknitrende uttrykkene.

Hentet fra boken «Skriveregler» av Finn-Erik Vinje.

Eksempler på god content marketing:

New York Times’ TBrandStudio er en pioner innen content for store aviser og er kjente for lanseringen Netflix-serien «Orange is the new black», med artikkelen «Women Inmates Separate But Not Equal».

A Field Guide to Digital Transformation (Hewlett Packard i MIT Technology Review)

Se også en hel rekke med saker for ulike merkevarer på Content Marketing Awards, blant annet Lenovo Think Progress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *