Tips for effektiv innholdsmarkedsføring og blogging

Innholdsmarkedsføring har en lang og spennende historie. Det er først i møte med nye digitale tjenester, blogger og sosiale medier at innholdsmarkedsføring gir optimal effekt. Jeg har sett på hvordan du kan gjøre innholdsmarkedsføring bedre og mer treffsikker.

Innholdsmarkedsføring handler om å gi kunder merverdi i form av nyttig informasjon eller underholdene lesestoff relatert til dine produkter og tjenester. Den gjennomsnittlige medieforbruker er oversvømt av selgende tekster og skrikende annonser i alle mediekanaler. Støynivået som reklame fører til har ledet til en «reklametretthet» blant lesere. I flommen av annonser blir det derfor stadig vanskeligere å få oppmerksomhet.

Det er nettopp denne problemstillingen som gir innholdsmarkedsføring og blogging store fordeler. Utfordringen vi står ovenfor krever nye strategier og ideer som begeistrer, involverer og selger til et stadig mer kravstort publikum. Innholdsmarkedsføring og blogging gir muligheter for en mer engasjerende og verdiøkende markedsføring som gir både publikum og din bedrift fordeler.

Les 6 tips for effektiv innholdsmarkedsføring og 5 tips for produksjon av gode blogginnlegg.

 1. Lag en redaksjonsplan

Før man kan begynne prosessen med å produsere innhold må man definere temaområder som er relevant for bedriften. Vi anbefaler at man engasjerer medarbeidere i bedriften til å i felleskap bestemme 12 relevante tema for det kommende året. Dette bygger en felles ide og skaper konsensus og konsistens ved hvilket innhold som er relevant. En redaksjonsplan vil også gi et perspektiv på hvilke mål man ønsker å oppnå og hvilke mediekanaler man ønsker å bruke.

 1. Kartlegg eksisterende innholdsproduksjon i bedriften

Bedrifter produserer enorme mengder med innhold som ofte blir lest en gang for så å havne i arkivskapet. Gjennom å kartlegge hvor innholdet produserer og hvilke kanaler det distribueres i er det lettere å identifisere kompetanse og ekspertise innad i bedriften. I denne prosessen ønsker man også å kartlegge hvilke spørsmål kundene stiller seg gjennom kundereisen for så å kunne svare på disse spørsmålene. På denne måten kan du matche kundenes behov (buyer personas) for informasjon og din egen bedrifts kompetanse på disse spørsmålene. Når kartleggingsprosessen er gjennomført vil du kunne se hvilke områder som trenger mer eller bedre informasjon.

 1. Kartlegg trender og forbruksmønster hos kundene dine

Du må overbevise publikum om at du ligger i forkant av utviklingen og tilbyr produkter som svarer til dagens krav i din bransje. Gjennom å holde deg oppdatert kan du tilføre debatten interessante perspektiv og gjøre dine produkter relevante i markedet. Mye av hensikten med innholdsmarkedsføring er å kunne bruke egen ekspertise på å gi interessante svar eller løsninger for kunden. Dette bygger din bedrifts troverdighet og øker kundelojalitet. Dette er like viktig om du driver innholdsmarkedsføring i B2C markedet eller B2B markedet.

 1. Definer din bedrifts og produkters unike egenskaper (unique value proposition)

Hva er det ved dine produkter eller din bedrift som gjør det annerledes? Skaff en oversikt over hvordan konkurrenter bruker eget innhold i markedsføring. Bruker de blogger, er det stort fokus på visuelle virkemidler eller handler det mest om tekst? Hvordan brukes sosiale medier og hva blir mest delt? Gjennom å få denne oversikt kan du lettere definerer hvordan din bedrift kan bruke eget innhold for å formidle et relevant og konkurransedyktig budskap.

 1. Bygg allianser

Innholdsmarkedsføring handler om å nå kundene hvor de føler seg hjemme og er trygge på konteksten. Gjennom å inngå allianser med etablerte distribusjonskanaler relevante for din bransje kan du bygge et varig nettverk. Eksempler på partnere for innholdsmarkedsføring:

 • bloggere med ekspertise i din bransje
 • profilerte personer på sosiale medier i din bransje
 • nettbaserte nyhetstjenester
 • journalister og tekstforfattere
 • pressebyråer for effektiv distribusjon av pressemeldinger
 • bransjemagasiner
 • eksterne nyhetsbrev i tillegg til eget nyhetsbrev

Gjennom gode kontakter kan du bygge et nettverk av distribusjonskanaler som skaper troverdighet. Alt innhold passer nødvendigvis ikke i alle kanaler og man bør derfor ha en strategi for hvor man publiserer forskjellige typer innhold.

 1. Resirkuler innhold

Etter å ha produsert et sett med artikler egnet for publisering kan disse bearbeides og tilpasses forskjellige plattformer. Artikler kan forenkles, forlenges, forkortes og tilføyes bilder eller andre perspektiv. På denne måten reduserer du ressursbruken ved innholdsproduksjon samtidig som du skaper gjenkjennelse hos kunder og lesere.

Innholdsmarkedsføring er ingen kur for «reklametretthet» og må gjennomføres strategisk og systematisk. Innholdsmarkedsføring er heller ingen isolert markedsføringsaktivitet men inngår i bedriftens kommunikasjonsstrategi. Gjort på riktig måte skaper innholdsmarkedsføring økt kundelojalitet, styrket identitet og bedre kommunikasjon med kunder.

Tips for blogginnlegg

Flere bedrifter ser verdien av blogger for intern kunnskapsdeling, for å øke troverdigheten innen fagfeltet og for bedre rangering i søkemotorer. Gode blogginnlegg skal være lettleste, informative og gi verdi for leseren. Her følger en del retningslinjer og tips for gode blogginnlegg.

 1. Søkeordanalyse og fokusord

Før du begynner å skrive bør du identifisere gode fokusord, søkeord som er relevante for innlegget. Når du gjør research på fokusord anbefaler vi bruk av Adwords Keyword Planner som viser hvor mange søk hvert enkelt ord har i Google samt hva de koster å kjøpe i Adwords. I tillegg gir Keyword Planner gode forslag til “long-tail” søkeord, alternative ord som brukes i tillegg til fokusordet. Når du har identifisert fokusord og “long-tail” kan du begynne å jobbe med teksten. Gjør også et vanlig søk i Google for å se hvilke artikler som er skrevet om temaet fra før. Da er det lettere å se hvilket nivå du må legge deg på for å rangere.

 1. Redaksjonsplan og strategi

Involver hele bedriften i innholdsproduksjonen. Alle trenger ikke å skrive tekst men alle bør ha mulighet til å komme med innspill til relevante tema. På denne måten avdekker du gode fokusord og kan legge grunnlaget for en langsiktig strategi for innholdsproduksjon. Når du har delegert oppgaver kan du lage en redaksjonsplan som sier noe om hva som skal skrives når av hvem. Lag en plan hvor de involverte skriver ett blogginnlegg pr. fokusord inkludert “long-tail” fordelt utover de kommende måneder.

 1. Tekst for nett

Når du vet hvilke fokusord du skal optimalisere for må du identifisere hvem du skriver for. Skriver du forandre fagpersoner (fagblogg), skriver du for potensielle kunder (selgende tekster) eller for eksisterende kunder (nyhetsbrev). Dette bestemmer det faglige nivået på teksten, hvor mye fremmedord som kan brukes, hvor mye fokus på salg du bør ha og generelt stilen på språket. Som med alt tekstarbeid må du vite hvem du skriver for. Når du har et innlegg klart anbefaler vi verktøyet LIX for å se hvor lesbar teksten din er.

Det hjelper alltid å lage en disposisjon av teksten før du begynner å skrive. Hvilke tema skal du ta opp og i hvilken rekkefølge? Tekst på nett blir ofte konsumert gjennom skumlesning noe som gjør at du har veldig kort tid for å fange interessen. Si hva du skal skrive om i begynnelsen av innlegget slik at leseren vet hva som kan forventes. Allerede i tittelen og ingressen bør du fortelle hva du skal skrive om, hvilke tema du vil ta opp og hvilke handlinger du oppfordrer til. Et begrep som ofte brukes i denne sammenheng er “den omvendte pyramide”. Dette handler om å presentere konklusjonen først i artikkelen for så å utdype momenter og argumenter nedover i teksten. Til syvende og siste handler det om relevans for leseren.

 1. SEO-tekniske hensyn

Når du skriver tekster for nett skriver du både for leseren og for søkemotorene. De viktigste parameterne for søkemotorene er webadressen (URL), metainformasjon (meta title og meta description) og bruk av H1-titler. Et nyttig verktøy for å se hvordan resultatet av metainformasjon blir presentert i søkemotorer er SERP Snippet Optimization Tool. Det visuelle utseende i søkemotoren har mye å si for hvor attraktivt innlegget er å klikke på. Alle disse feltene bør inneholde minst ett av søkeordene du ønsker å rangere på.

 1. Selgende tekster

Nettbutikker og nettsider som har fokus på salg av produkter og tjenester bør naturligvis ha større fokus på selgende tekster. Slike tekster bør kommunisere direkte med leseren og bygge tillit og troverdighet. Her kan man vise til kjøpsloven, returrett og eventuelt andre tiltak for kundelojalitet. Selgende tekster må også ha fokus på fordeler ved produktet og et tydelig “call to action”. Når du oppfordrer leseren til å kjøpe produktet må du forklare hvorfor. Hva er fordelen ved produktet og hva gjør ditt produkt unikt? En selgende tekst skal være kort og konsis, få oppmerksomhet, behold oppmerksomheten og gi en klar oppfordring til å handle.

Generelle tips for skriving

 • Bruk punktlister – skriv for skumleserne.
 • Bruk korte setninger og avsnitt – tenk lesbarhet.
 • Bruk gode mellomtitler med fokusord.
 • Bruk uthevet skrift på fokusord og lenker direkte i teksten som gir bedre lesbarhet.
 • Legg til alt=”” tagging med fokusord på bilder.
 • Ikke tenk rekkefølge på teksten når du begynner å skrive – få ut ordene og setningene som faller deg inn.
 • Bruk avsnitt og ha god plass mellom setningene, da ser du lettere hvilke setninger som trenger mer arbeid.

Saken er opprinnelig publisert på Plausible Fremtider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *