Innholdsrådgivning og publiseringsplaner

Innholdsrådgivning og publiseringsplaner

En av de største utfordringene for frilansjournalister er arbeidsflyten til kundene. Løpende avtaler på artikkelleveranser krever derfor tett samarbeid med kundene. Slike prosesser bør alltid starte med innholdsrådgivning og en digital workshop hvor journalist og kunde jobber sammen for å kartlegge temaområder, serier med artikler, og kilder til nye artikler. I forbindelse med slike prosesser […]

8 tips for mer effektiv innholdsproduksjon

8 tips for mer effektiv innholdsproduksjon

Etter flere år som fagjournalist og leverandør av innholdsmarkedsføring har jeg notert meg en del utfordringer overfor oppdragsgivere. Dette er mitt lille bidrag for å gjøre innholdsproduksjon enklere og mer effektiv. 1. Tenk langsiktig Tenk på hvilke overordnede tema du ønsker å formidle og vær tydelig på hva du ønsker å oppnå med innholdet. 2. […]

Kunstig intelligens og journalistikkens fremtid

Kunstig intelligens og journalistikkens fremtid

– Det var ingen som trodde det skulle bli så ille, sa typografen. – Internett er en døgnflue, sa redaktøren. – Opphavsrett er eiendomsrett, sa juristen. Alle tok feil.  At den journalistiske profesjon automatiseres og innholdsproduksjon effektiviseres er en naturlig følge av digitaliseringen. At den kreative klasse utfordres av dette, stemmer ikke: God tekst fremmer et […]

Seks utfordringer for god content marketing

Seks utfordringer for god content marketing

Produksjon av innholdsmarkedsføring innebærer ofte flere parter med ulik oppfatning av hva en god tekst er. Dette kan føre til at en god tekst mister sine kvaliteter i et forsøk på å tilfredsstille ulike interesser. Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, skriver følgende om disse utfordringene i Dagens Næringsliv: Forankring og kvalitetssikring: I mange organisasjoner, særlig de litt større, […]

Skriveregler, skrivekunst og innholdsmarkedsføring

Skriveregler, skrivekunst og innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring, eller content marketing, skal verken forringe kvaliteten på journalistfaget eller føre leseren bak lyset. I stedet skal innholdet bygge troverdighet og vise åpenhet om det kommersielle motivet. Content marketing (heretter content) handler om å skape gode historier. Som annen journalistikk er content avhengig av et klart språk og korrekt grammatikk. I tillegg skal content […]