Forskningsformidling og faglig innholdsmarkedsføring

Forskningsformidling og faglig innholdsmarkedsføring

Forskningsinstitusjoner og kommersielle teknologiske aktører har et økende behov for faglig kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder. Popularisering og forskningsformidling er derfor en forutsetning for god markedskommunikasjon. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora definerer forskningsformidling som: … å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger (vitenskapens ethos) fra spesialiserte forskningsfelt til personer utenfor feltet («popularisering»), inklusive bidrag […]

Innholdsmarkedsføring – konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis

Innholdsmarkedsføring – konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis

I boken “Innholdsmarkedsføring – konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis” ønsker Jens Barland, Tor Bang, Arne Krokan, Monica Viken å belyse det mangefasetterte begrepet innholdsmarkedsføring. Innledningsvis beskriver boken hvordan ny teknologi har endret inntektsgrunnlaget for eksisterende publisister. Kort fortalt er tradisjonelle aviser og annonseselgere erstattet av blogger og automatiserte annonse-børser. Dette har skapt et press mot […]