Innholdsrådgivning og publiseringsplaner

Innholdsrådgivning og publiseringsplaner

En av de største utfordringene for frilansjournalister er arbeidsflyten til kundene. Løpende avtaler på artikkelleveranser krever derfor tett samarbeid med kundene. Slike prosesser bør alltid starte med innholdsrådgivning og en digital workshop hvor journalist og kunde jobber sammen for å kartlegge temaområder, serier med artikler, og kilder til nye artikler. I forbindelse med slike prosesser […]

8 tips for mer effektiv innholdsproduksjon

8 tips for mer effektiv innholdsproduksjon

Etter flere år som fagjournalist og leverandør av innholdsmarkedsføring har jeg notert meg en del utfordringer overfor oppdragsgivere. Dette er mitt lille bidrag for å gjøre innholdsproduksjon enklere og mer effektiv. 1. Tenk langsiktig Tenk på hvilke overordnede tema du ønsker å formidle og vær tydelig på hva du ønsker å oppnå med innholdet. 2. […]