Innholdsrådgivning og publiseringsplaner

Innholdsrådgivning og publiseringsplaner

En av de største utfordringene for frilansjournalister er arbeidsflyten til kundene. Løpende avtaler på artikkelleveranser krever derfor tett samarbeid med kundene. Slike prosesser bør alltid starte med innholdsrådgivning og en digital workshop hvor journalist og kunde jobber sammen for å kartlegge temaområder, serier med artikler, og kilder til nye artikler. I forbindelse med slike prosesser […]